About

CNIV and ICVL Projects intends to explore and propose innovations in education in the perspective of the Knowledge Society.

The International Conference on Virtual Learning has the following objectives:

  • creating a framework for a large scale introduction of the eLearning approaches in teaching and training activities;
  • assisting the teachers, professors and trainers in the use of innovative teaching technologies both in formal education and life-long learning;
  • stimulating the development of eLearning projects and software for education process and systems;
  • promoting and developing scientific research for eLearning, educational software and virtual reality.

Obiective CNIV [RO]:

  • Realizarea cadrului de manifestare a iniţiativelor profesionale şi de management ale comunităţii universitare şi preuniversitare;
  • Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional;
  • Promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru/cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare;
  • Realizarea de activităţi concrete privind colaborarea cu firmele de profil pentru o pregătire adecvată a resurselor umane pentru piaţa muncii;
  • Promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile e-Learning, Software Educaţional şi Virtual Reality.

References

1. Vlada M., Adascalitei A., Jugureanu R. and Albeanu G. 2010. CNIV and ICVL Projects ─ New Technologies in Education and Research, In I. Roceanu (coord. ), V. Popescu, R. Jugureanu, V. Stefan, C. Radu (eds.), Proceedings of the 6th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, pp. 301-312. Editura Universitara, 2010, http://adlunap.ro/else2009/journal/papers/2010/1266.1.pdf

2. ICVL results: http://www.icvl.eu

3. CNIV results: http://www.cniv.ro

4. ICVL4ALL – Tweets: http://twitter.com/icvl4all/

5. ICVL & CNIV on Facebook

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s